Om Arthem–Romska teatern

Enligt regeringens strategi för romsk inkludering ska det finnas flera romska statligt stödda kulturinstitutioner i Sverige. Arthem – Romska Teaterns ambition och vision är att bli en av dessa kulturinstitutioner. Arthem genererar arbetstillfällen för romska artister men även andra minoriteter runt om i landet. Vi bygger även upp ett europeiskt nätverk av romska artister och organisationer för arbetsutbyten och gästspel. Vi ser oss som en av ekrarna i det röda framåtskridande hjulet. Med teatern och våra konstnärliga kompetenser vill Arthem vara en passionerad samarbetspartner för andra kulturella verksamheter och institutioner i samma hjul. Alla med olika ingångar att värna, vitalisera och förmedla den romska kulturen.

Arthem – Romska Teaterns produktioner gör turnéer landet runt men har sin bas i Göteborg. Våren 2024 har Arthem – Romska Teatern premiär för Nomad i samarbete med Riksteatern och Folkteatern.